En handbok för bättre säkerhet

Du som arbetar med säkerhet, välkommen till Säkerhetshandboken. Vår handbok är tänkt att fungera som ett redskap när du vill göra en första enkel analys av säkerhetsläget på ditt företag.

Genom att bli medveten om vilka risker som finns, gör du dem automatiskt mindre. Den största risken kan nämligen vara att inte känna till vilka risker man har. Framförallt hjälper du ditt företag med det viktigaste – att ni når era mål med så få störningar som möjligt.

Niscayah